Kategorier
Hus og Have

Dansk Boligforsikring – specialister på boligområdet

Hvis du er i gang med bolighandel som enten køber eller sælger, så er chancen for, at du er blevet anbefalet at investere i en ejerskifteforsikring eller sælgeransvarsforsikring nok ret høj. Måske har du endda researchet lidt på, hvem der udbyder den type forsikringer i Danmark, og opdaget, at flere forskellige forsikringsselskaber tilbyder ejerskifte- og sælgeransvarsforsikringer.

I løbet af din research er du helt sikkert faldet over Dansk Boligforsikring. Selskabet er nemlig ét af de eneste forsikringsselskaber, der er specialiseret ene og alene i forsikringer på boligområdet. Denne specialisering betyder, at Dansk Boligforsikrings jurister har langt større erfaring med ejerskifteforsikringer og sælgeransvarsforsikringer end jurister hos andre forsikringsselskaber, der arbejder mere spredt med forskellige forsikringsområder. Dansk Boligforsikring er derfor et helt oplagt valg, når du vil forsikre dig mod uforudsete udgifter til udbedring af skader på et handlet hus, hvad end du er køber eller sælger.

Forsikringer til boligkøbere

Dansk Boligforsikring udbyder flere typer ejerskifteforsikringer, herunder en standard ejerskifteforsikring med fem års løbetid. Denne forsikring lever op til de lovlige minimumskrav og er fornuftig at vælge, hvis du allerede på nuværende tidspunkt ved, at du ikke skal bo i dit nye hus i mere end fem år. Hvis du omvendt regner med at blive boende i mere end fem år, så bør du i stedet vælge en udvidet ejerskifteforsikring. Dansk Boligforsikring tilbyder udvidet ejerskifteforsikring med en løbetid på op til 10 år. Forsikringen dækker mere end en standardforsikring bl.a. skader på grunden omkring dit hus.

Det er vigtigt at holde sig for at øje, at en ejerskifteforsikring, hvad end den er standard eller udvidet, ikke er det samme som en husforsikring. Den dækker ikke nye skader på huset, der opstår som følge af fx vandskader, stormskader eller hærværk. Ejerskifteforsikringer, hos Dansk Boligforsikring såvel som hos alle andre forsikringsselskaber, dækker kun skader, som allerede var tilstede på boligen, før salget blev gennemført, og som ikke er nævnt i sælgers tilstandsrapport.

Forsikring til boligsælgere

Er du boligsælger, så ved du nok allerede, at du skal betale halvdelen af præmien på din købers ejerskifteforsikring. I princippet er du herefter fri for ansvar for eventuelle skader på det solgte hus, som ikke fremgår af tilstandsrapporten, men opdages af køber efter salget er gennemført. Det klassiske scenarie er, at forsikringsselskab overtager ansvaret, vurderer skaden og betaler udgifterne til udbedring. Hos Dansk Boligforsikring ved man dog, at det klassiske scenarie ikke altid gør sig gældende.

Købers forsikringsselskab kan vurdere, at skaden ikke dækkes af ejerskifteforsikringen og derfor nægte at udbetale en forsikringssum. Det efterlader køber med én mulighed udover selv at betale for skaderne, og det er at komme efter dig som sælger. Du kan ende med at blive trukket i retten og skulle betale både for at føre din sag mod køber og for udbedring af skaderne, hvis du ender med at tabe sagen. Netop af den grund tilbyder Dansk Boligforsikring boligsælgere en særligt udviklet sælgeransvarsforsikring, der dækker eventuelle sagsomkostninger.