Kategorier
Arbejde Samfund

Varda Jobservice: Både jobcenter og opholdssted

Lige i midten af Danmark nærmere betegnet Tommerup på Fyn ligger Varda Jobservice.

Varda Jobservice er et jobcenter, som er etableret tilbage i januar 2010 af Emil Raun og Jens Bertelsen. Varda Jobservice er et sted, hvor private virksomheder, kommuner og forsikringsselskaber kan modtage socialfagligt bistand og rådgivning. Varda Jobservice tilbyder mere specifikt kompetencer inden for sygedagpenge, førtidspension, kontanthjælp, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb mv. Både Emil Raun og Jens Bertelsen, som er stiftere og daglige ledere i Varda Jobservice, har sammen med de andre medarbejdere i Varda Jobservice den fornødne og kvalificeret viden og praksiserfaring, som er nødvendig i forhold til at kunne drive, administrere og rådgive inden for det socialfaglige felt. Alle medarbejdere inklusiv Emil Raun og Jens Bertelsen er nemlig alle socialrådgivere eller socialformidlere.

Varda Jobservice tilbyder også bostøtte til unge misbrugere

Varda Jobservice er ligesom, det er et aktivt jobcenter, også det administrative hovedkontor, hvorfor underafdelinger bliver administreret og styret herfra. Varda er en privatejet organisation, administreret af Varda Jobservice, der tilbyder bostøtte, døgndækning og samværsopgaver til unge, der har svært ved at tilpasse sig det omgivne samfund. Helt specifikt tilbyder Varda de unge en kontakt- og støtteperson, samværsordning med en mentor eller familievejledning og en børnefaglig undersøgelse, der kan være med til at udrede den unge og anbefale fremtidig behandling, der bidrager til en positiv udvikling. Under Varda Jobservice er blandt andet tilknyttet bo – og opholdsstedet Storskoven, hvor unge med misbrug eller ADHD kan komme og bo og få den nødvendige pædagogiske støtte og opbakning.