Kategorier
Arbejde Business og ledelse

Emil Raun fra Varda

Emil Raun fra Varda ApS har gennem sin karriere opnået et imponerende CV. Startende med en titel som Cand. Scient. Adm. fra Aalborg Universitetscenter i 1993 varetog Emil Raun fra Varda jobbet som Souschef for Skole- og Kulturforvaltningen i Nibe Kommune. Efter en periode på omtrent 4 år blev Emil Raun fra Varda konsulent i fællessekretariatet i Odense Kommune. Jobbet i Odense Kommune førte også til lederuddannelse for Emil Raun, som han tog med over i stillingen som integrationschef i Kultur- og Socialforvaltningen. Senest har Emil Raun fra Varda ApS været direktør for Helse- og arbejdsmarked og er i dag forstander i Storskoven.

Opvæksten og det sociale ansvar

Interessen for kommunalt arbejde og det at yde hjælp til sine medmennesker stammer helt tilbage fra hans opvækst. Emil Raun fra Varda voksede op i et lille samfund, hvor han blev skolet med at alle kan bidrage til fællesskabet. Dette medførte for Emil Raun, at man tog et socialt ansvar overfor sine naboer, deltog aktivt i lokalsamfundet og støttede de lokale butikker. Emil Raun fra Varda har udtalt, at hans far Egon Raun deltog i et større antal af mindre lokalforeninger. Gennem opvæksten blev Emil Raun derfor præget mod det engagement omkring social ansvarlighed, han har i dag. Emil Raun fra Varda lever i dag efter nogle personlige principper, som han overførte til de virksomheder han har været engageret i. Tanken med Varda Jobcenter er at hjælpe andre når man kan. Hertil skal man altid se det bedste i folk. Emil Raun har fra Varda har som nævnt altid taget del i det sociale ansvar, og ser det som sin pligt, at yde støtte til lokalsamfundet.

Det gør Emil Raun fra Varda glad, når man kan se, at indsatsen gør en forskel. En forskel der smitter af på menneskerne omkring én. Man bør behandle andre som man gerne vil behandles selv.

Hos Varda Jobservice har Emil Raun været fortaler for en enkel og målbar målstyring. Resultaterne skal være så målbare som muligt, og derfor skal målene ligeledes simplificeres.  Emil Raun fra Varda mener dette er af stor vigtighed da arbejdet omhandler mennesker, der har brug for hjælp og derfor skal være effektivt som muligt. Det enkelte barn skulle ifølge Emil Raun fra Varda komme til udtryk i målstyringen og hermed krævedes en enkelt syntaks.

Udenlandske studier

Emil Raun fra Varda har altid været drevet af at hjælpe andre, og valgte derfor i sine unge dage at tage på forskellige udenlandsophold. I 14 måneder studerende han det amerikanske samfund og de fordele og ulemper den amerikanske samfundsstruktur har medført. Endvidere har Emil fra Varda opholdt i sig i Bologna i Italien, hvor han studerede små og mellemstore virksomheder. Hans drive for at yde hjælp til andre giver sig også kende gennem hans indsamlingshjælp til Folkekirkens Nødhjælp gennem de seneste 5 år.

Emil Raun fra Varda og visionen om målbare resultater

Alt arbejde og engagement bør ifølge Emil fra Varda simplificeres, når det drejer sig om andre mennesker. Specielt hvad angår udsatte personer er der en risiko for at man bliver forvirret, stresset eller ufokuseret, hvis der er for mange mål eller de enkelte mål bliver indviklede og kringlede. Emil fra Varda mener, at ens resultatbaserede målstyring skal forenkles med ukomplicerede mål. Det kan gøre arbejdet mindre problemfyldt og skaber en rarere atmosfære for alle involverede parter. Som Emil Raun fra Varda selv siger: ”Keep it simple”.

Varda Jobservice, der i dag er en organisation, som hjælper med sager indenfor sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension, ledighedsydelser mm. Tilbyder også socialfaglig bistand til kommuner, private virksomheder samt forsikringsselskaber.

Emil Raun har også arbejdet med samme resultatbaserede målsætninger i Varda, der yder pædagogisk støtte til unge mennesker.