Kategorier
Kursus

Konstruktiv feedback-kursus og arbejdsglæde-foredrag

…er begge kurser, som du som leder af en organisation eller virksomhed kan overveje at sende dine medarbejdere på for at sikre trivsel og produktivitet. Især, hvis du står i en situation, hvor du oplever, at trivslen er lav, men også som en forebyggende, strategisk indsats.

Konstruktiv feedback sikrer fælles udvikling

Konstruktiv feedback er utroligt vigtig i enhver virksomhed, idet det er fundamentet for, at medarbejderne individuelt såvel som virksomheden som helhed kan lære af arbejdsprocesser og projekter. En positiv feedback-kultur er alfa og omega for, at medarbejderne tør give og modtage kritik og gode råd. Hvis feedbacken-kulturen er negativ, så vil det ofte resultere i en ond cirkel, hvor medarbejderne ikke lytter til hinandens feedback ellers måske helt afholder sig fra at give feedback, der ellers kunne have været værdifuld. Hvis du kan genkende dette scenarie fra din virksomhed eller organisation, så er det værd at overveje, om hele virksomheden eller nøglemedarbejdere bør sendes på et kursus i konstruktiv feedback. Den slags kurser afholdes heldigvis mange steder i landet af dygtige konsulenter med erfaring på feltet. På et kursus i konstruktiv feedback vil konsulenten ofte tage udgangspunkt i både hjerneforskning og psykologi. Teorier fra disse områder vil blive appliceret på relevante cases, og medarbejderne vil få konkrete eksempler og værktøjer til, hvordan de hver især kan medvirke til at skabe et miljø, der fordrer konstruktiv feedback.

Et arbejdsglæde-foredrag giver værktøjer til trivsel

Lav arbejdsglæde ligger ofte i forlængelse af en dårlig feedback-kultur, idet manglende konstruktiv dialog mellem kolleger skaber et ubehageligt arbejdsmiljø. Lav arbejdsglæde går udover medarbejdernes trivsel og kan i sidste ende få konsekvenser for deres produktivitet, føre til medarbejderflugt samt resultere i et dårligt image for virksomheden som arbejdsgiver. At sikre høj arbejdsglæde blandt medarbejderne er derfor en rigtig god og langsigtet investering for enhver leder eller virksomhedsejer. Investeringen kan bl.a. lægges i et arbejdsglæde-foredrag, der sætter spotlyset på, hvornår arbejdsglæde opstår, hvornår den forsvinder, og hvordan man kan genvinde og fastholde den. Fokus i et arbejdsglæde-foredrag vil ofte være på nøgleord som motivation, samarbejde, faglighed og arbejdsmiljø. Konsulenten eller foredragsholderen vil igennem cases og storytelling lægge op til refleksion blandt medarbejderne samt udpege forskellige ideer, principper og metoder , som de kan tage i anvendelse på arbejdspladsen for i fællesskab at sikre arbejdsglæden.

Kategorier
Kursus

Info om et kursus i forandring og personlig effektivitet

Forandringer og personlig effektivitet er to fænomener, der går hånd i hånd. Man kan ikke forbedre sin personlige effektivitet uden at være forandringsvillig, men på den anden side kræver forandringer også, at man ofte må optimere sin personlige effektivitet. Det ser vi meget mere på i denne artikel, som tager udgangspunkt i et kursus i forandring og personlig effektivitet, der udbydes af Supplement.